Kontakt  E-Mail:   techcommo@techcommo.sk
              Mobil:    +421 908 644 555

Inžinierska činnosť v oblasti strojárstva a kovospracujúceho priemyslu

Príprava a realizácia investičných akcií súvisiacich s výrobnými zariadeniami na spracovanie hutníckych výrobkov

Logistika a organizácia technologických procesov v oblasti strojárstva a výroby

Rekonštrukcie a modernizácie technologických zariadení, riadiacich systémov a regulovaných pohonov

Projektovanie, výroba a montáž skladových a výrobných objektov a hál včetne inžinierskych sieti

Projektovanie, výroba a montáž zdvíhacej a manipulačnej techniky